ผลงาน ด้านสิ่งพิมพ์ “อ่านชีวิตจากลิขิตบนฝ่ามือ” พิมพ์ปี ๒๕๔๐
“มงคลแห่งชีวิตตามหลักโหราศาสตร์” พิมพ์ปี ๒๕๔๑
“วิธีดูฮวงจุ้ยด้วยตนเอง” ปี๒๕๔๓ และ กำลังพิมพ์ครั้งที่ ๙
“ฮวงจุ้ยการเงิน” ปี๒๕๔๕ และกำลังพิมพ์ครั้งที่ ๔
“ฤกษ์ทำการ”นิตยสารดวงเศรษฐี ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒ รวม ๗๐ตอน
วิจารณ์ดวงฤกษ์และดวงชะตาในนิตยสารโหราเวสม์ในนามปากกา “ญาณมณีโชติ”และ “บุญสิตา จันทนยิ่งยง”
ผลงานด้านวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ รายการฉลองสิริราชสมบัติกษัตริย์ไทย ปี ๒๕๓๘-๒๕๓๙ บ.วิทยุดี (ม.เกษตรศาสตร์)
รับเชิญตอบปัญหาชีวิตรายการเดินตามดาว ๒๕๔๓-๒๕๔ พับลิคเรดิโอ เอฟเอ็ม ๙๗.๕
เขียนคำพยากรณ์ให้รายการจับยามย่ำรุ่ง ช่อง๓ ปี๒๕๔๑-๒๕๔๓
ร่วมจัดรายการสุดยอดเพลงดังและตอบปัญหาชีวิต ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๕ (ยานเกราะ)
วิทยากรสถาบันพยากรณ์ศาสตร์และรายการบ้านเลขที่๕ ช่อง๕ ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓
ผลงานด้านอื่น ๆ แต่งเพลงสร้างสรรค์สังคม ชุด “เอกลักษณ์ไทย” และ “ภูมิใจ..ไทยทำ” เพื่อเผยแพร่ ปี ๒๕๔๖
ผลิตเพลงธรรมะชุด “พร่างพร้อยเพลงพระธรรม” ในโครงการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ วัดกุฎีทองฯ ปี ๒๕๔๗
พยากรณ์ร้านสมเด็จฯงานกาชาด, งานสิริวัฒนาพยากรณ์,และงานสวนหลวง ร.๙ ถวายเป็นพระราชกุศลโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ
๑ใน๕ นักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงประจำปี ๒๕๔๑ จาก นสพ.มติชน
กรรมการบริหาร สมาคมโหราศาสตร์วัดราชนัดดา ปี๒๕๔๑-๒๕๔๒
อุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕