"อ่านชีวิตจากลิขิตบนฝ่ามือ”
..คุณลักษณะพิเศษของมือ
ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง สีเล็บ การไว้เล็บ
ลักษณะนิ้ว การใส่แหวน
ความหนาบาง หรือความแข็งแกร่งของมือ
เนินเนื้อที่อ่อนนุ่ม หรือแข็งกระด้าง
ล้วนบอกเหตุของชีวิตได้
ว่าพลังชีวิตนั้นอยู่ในขั้นสูง-ต่ำเพียงใด
ยิ่งถ้าเจาะลึกลงไปถึงลายเส้นบนฝ่ามือ ก็ยิ่งสามารถบอกโชคชะตา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้แทบทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายที่ต้องระวัง
เช่นอุบัติเหตุ ไฟไหม้ รถชน. .
หรือเหตุการณ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในชีวิต
ล้วนปรากฏเป็นหลักฐานประทับอยู่ในมือทั้งสิ้น...

กลับ