“มงคลแห่งชีวิตตามหลักโหราศาสตร์” (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
มงคลแห่งชีวิต สร้างได้ด้วยตัวเองจริงหรือ?

• ประกอบอาชีพอย่างไรจึงเหมาะสม
• วันอะไรจึงเป็นมงคล
• สีอะไรจึงจะถูกโฉลก
• ชื่อเป็นกาลกีณีหรือเปล่า
• เลขอะไรถึงจะดี
• ยามดี-ยามร้ายประจำวันดูอย่างไร
• ปลูกบ้านอย่างไรจึงอยู่แล้วดีมีสุข
• ปลูกต้นไม่อะไรจึงนำพาโชคลาภ
มงคลแห่งชีวิตตามหลักโหราศาสตร์เหล่านี้
ล้วนได้รับการปฏิบัติสืบทอดมาแล้วหลายชั่วอายุคน
เป็นเรื่องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
อันบังเกิดผลให้แค้ลวคลาดจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง
และเสริมสร้างความสงบสุข และเพิ่มพูนโชคลาภให้กับชีวิต

กลับ