“ฮวงจุ้ยการเงิน” (พิมพ์ครั้งที่ ๔)
หลักของฮวงจุ้ยการเงินก็คือ
ฮวงจุ้ยดีทำให้เงินไหลเข้า
ฮวงจุ้ยร้ายทำให้เงินไหลออก

ท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า..
เหตุใดตั้งหน้าหามาเท่าไหร่จึงไม่มีเงินเหลือเก็บ
เหตุใดจึงเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย ๆ จนต้องเสียเงินทองรักษา
เหตุใดชีวิตจึงล้มเหลว ตั้งตัวไม่ได้สักที
เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว
ท่านอาจลองเดินสำรวจรอบ ๆ บ้านของท่าน
ว่ามีสิ่งใดบกพร่องและสมควรแก้ไข
เป็นที่เชื่อแน่เหลือกินว่า..
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีคุณธรรม และจริยธรรมดี
ฟ้าย่อมบันดาลให้ท่านได้ฮวงจุ้ยที่ดีอย่างแน่นอน

กลับ