“วิธีดูฮวงจุ้ยด้วยตนเอง” (พิมพ์ครั้งที่ ๙)

หลักของฮวงจุ้ยมีอยู่ว่า....
คนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเท่านั้น
จึงสมควรได้ฮวงจุ้ยที่ดี
ผู้มีฮวงจุ้ยที่ดี
ยามดวงขึ้น ก็จะขึ้นเต็มร้อย
ยามดวงตกก็ตกเพียงห้าสิบ
แต่ผู้มีฮวงจุ้ยที่ไม่ดี
ยามดวงขึ้น ก็ขึ้นเพียงห้าสิบ
ยามดวงตกจะเหลืออะไร
ดังนั้นเมื่อท่านเชื่อในว่า
ท่านดำรงชีวิตตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
และมิได้คิดร้ายต่อใคร
แล้วไยถึงไม่แก้ฮวงจุ้ยของท่านให้ดีขึ้นเล่า!

 

กลับ