ให้สัมภาษณ์รายการ"เป็นข่าว" ทาง ททบ.5 วันที่ 11 กรกฏคม 2548
ออกอากาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2548 เวลา 21.55น.
เกี่ยวกับดวงของนักการเมืองดัง 2 ท่าน