การเสริมสิริมงคล  ด้วยเครื่องประดับ
    ผู้ที่เกิด วัน
เดช
 
(อำนาจ)
 
ศรี
 
(สิริมงคล)
 
มนตรี
 
(มีผู้อุปถัมภ์)
 
กาลกิณี
 
(ให้โทษ หรือไม่ส่งเสริม)
 
อาทิตย์
พลอยชมพูอ่อน หรือม่วงคราม   
หยก มรกต
ไข่มุกขาว-เทา
มุกดา คดไม้สัก โอปอล
ไพลิน อความารีน
จันทร์
หยก มรกต   
นิล อเมธิส พลอยสามสี
อความารีน ไพลิน
ทับทิม โกเมน
อังคาร
นิล อเมธิส พลอยสามสี  
บุษราคัม โทปาส
ทับทิม โกเมน
เพชร
พุธ
บุษราคัม โทปาส  
ไข่มุกขาว-เทา มุกดา คดไม้สัก โอปอล
เพชร
พลอยชมพูอ่อน หรือม่วงคราม
พฤหัสบดี
ไพลิน อความารีน  
ทับทิม โกเมน
หยก มรกต
นิล อเมธิส
พลอยสามสี
ศุกร์
เพชร 
พลอยชมพูอ่อน หรือม่วงคราม
บุษราคัม โทปาส
ไข่มุกขาว-เทา มุกดา คดไม้สัก โอปอล
เสาร์
ไข่มุกขาว-เทา มุกดา คดไม้สัก โอปอล  
 
ไพลิน อความารีน
พลอยสามสี พลอยม่วงคราม
หยก มรกต