ให้สัมภาษณ์ รายการ "เป็นข่าว" ทางช่อง 5

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2548
ออกอากาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2548 เวลา 21.55น.
เกี่ยวกับดวงของนักการเมืองดัง 2 ท่าน