เปิดอบรม ลายมือ - อ่านชีวิตจากลิขิตบนฝ่ามือ

เปิดอบรม ลายมือ - อ่านชีวิตจากลิขิตบนฝ่ามือ

เรียน 8 ครั้ง (2 เดือน)

เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น.

เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2548 นี้

หากสนใจ ให้ลงชื่อเรียน และให้เบอร์โทรไว้

และจะโทร comfirm กลับก่อนเรียนล่วงหน้าค่ะ


หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 01- 644-5599 อ. ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง