การเลือกทำเลบ้าน


บ้านหัวมุมดูจะเป็นบ้านที่นิยมกัน สำหรับบ้านในรูปแบบของทาวน์เฮ้าส์ เพราะบ้านหัวมุมจะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าหลังอื่น ๆ และให้ความรู้สึกที่ดีกว่า ที่ไม่ต้องไปติดกับใคร เพราะการอยู่ตรงกลางถ้าได้ข้างบ้านดีก็ดีไป แต่ถ้าได้ไม่ดีก็จะมีแต่เรื่องหงุดหงิดหัวใจ ยิ่งถ้าข้างบ้านเกิดต่อเติมบ้านมา ปิดทึบทั้งสองข้างก็จะยิ่งแย่ใหญ่ เพราะบ้านจะถูกปิดกั้นโชคลาภไปในตัว ถือว่าอับโชค


ตัวอย่างเหล่านี้มักมีให้เห็นกันอยู่เสมอ ๆ ของผู้ที่ซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ คนส่วนใหญ่จึงประกันความเสี่ยง โดยเลือกบ้านหลังริมเอาไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยก็มีด้านหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้


แต่การเลือกบ้านหลังริมก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกัน ซึ่งจะคล้าย ๆ กับการเลือกซื้อบ้านเดี่ยว เช่น บ้านหลังที่อยู่ริมโครงการ (ติดกับโครงการอื่น) บ้านที่อยู่ติดกับทางแยกของถนนใหญ่ โดยเฉพาะทางที่เป็นทางที่เป็นสี่แยก หรือบ้านที่อยู่ทางด้านหัวมุมขวา ถือว่าไม่ดี ไม่ควรเลือก

บ้านทาวน์เฮ้าส์หลังริมหรือหัวมุม ควรเลือกที่ด้านซ้ายของบ้านเป็นถนนจะดี แต่ไม่ควรเป็นถนนใหญ่ ยิ่งกระแสวิ่งในลักษณะโอบโค้งด้วยแล้วจะดีมาก


บ้านหลังที่ดีที่สุดคือ บ้านมุมซ้าย เหตุผลก็ใช้หลักเสือขาว มังกรเขียวนั่นเอง ด้านซ้ายของบ้านควรเป็นสิ่งเคลื่อนไหว ส่วนด้านขวา เสือขาว ต้องนิ่งและมั่นคง แต่กรณีนี้ถนนทางด้านซ้ายของบ้านจะต้องเป็นถนนซอย ไม่ใช่ถนนใหญ่ เพราะถ้าเป็นถนนใหญ่ กระแสที่วิ่งผ่านจะแรงเกินส่งผลไม่ดีกับบ้านได้ และลักษณะของถนนจะเป็นถนนที่โอบโค้งเข้าหาบ้าน จึงจะถือว่าถูกโฉลก ซึ่งจะต้องพิจารณากระแสภายในโครงการนั้นว่าวิ่งมาทางใด


การเลือกบ้านทาวเฮ้าส์ ถ้าดูแค่แปลนบ้านที่เป็นล๊อก ๆ ตามแบบที่โครงการต่าง ๆ มีให้เลือก หลักการพิจารณาคล้ายบ้านเดี่ยว คือ ตำแหน่งมุมหัวบ้าน บ้านกลาง หรือบ้านริมโครงการ


แต่มีจุดที่ต้องสังเกตแตกต่างจากบ้านเดี่ยวคือ ประตูทางเข้าบ้านมักจะอยู่ซ้ายหรือขวา จะไม่มีประตูอยู่ตรงกลางเหมือนบ้านเดี่ยว ประตูทางเข้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าสำคัญมาก เพราะถือเป็นช่องที่เปิดรับกระแสโชคลาภให้เข้าบ้าน ถ้าตำแหน่งไม่ถูกจะส่งผลให้บ้านนั้นไม่ได้รับโชคลาภเท่าที่ควร


ประตูทางเข้าบ้านการเลือกบ้านทาวเฮ้าส์ ถ้าดูแค่แปลนบ้านที่เป็นล๊อก ๆ ตามแบบที่โครงการต่าง ๆ มีให้เลือก หลักการพิจารณาคล้ายบ้านเดี่ยว คือ ตำแหน่งมุมหัวบ้าน บ้านกลาง หรือบ้านริมโครงการ


แต่มีจุดที่ต้องสังเกตแตกต่างจากบ้านเดี่ยวคือ ประตูทางเข้าบ้านมักจะอยู่ซ้ายหรือขวา จะไม่มีประตูอยู่ตรงกลางเหมือนบ้านเดี่ยว ประตูทางเข้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าสำคัญมาก เพราะถือเป็นช่องที่เปิดรับกระแสโชคลาภให้เข้าบ้าน ถ้าตำแหน่งไม่ถูกจะส่งผลให้บ้านนั้นไม่ได้รับโชคลาภเท่าที่ควร


ประตูที่ดีที่สุดคือ ประตูด้านซ้าย ของบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าด้านซ้ายของบ้านคือ มังกรเขียว ด้านขวาคือ เสือขาว องครักษ์ซ้าย - ขาว ธรรมชาติของมังกรต้องเคลื่อนไหว เป็นลักษณะของโชคลาภ ส่วนเสือขาว ธรรมชาติจะชอบอยู่นิ่ง สงบเงียบ เป็นลักษณะของบารมีอำนาจ

การเลือกประตูอยู่ด้านซ้าย ถือว่าเป็นตำแหน่งของ ปากมังกร ซึ่งจะนำโชคลาภมาให้บ้านหลังนั้น ถ้าประตูอยู่ทางด้านขวา เปรียบเสมือนปากเสือ เสือเป็นสัตว์ดุร้าย จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยต้องเดือดร้อนได้


ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ โดยใช้หลักของหยิน - หยางในบทแรกคือ ซ้าย เคลื่อนไหว ขวานิ่ง ประตูต้องเป็นลักษณะเคลื่อนไหวเป็นที่ ๆคนเดินเข้าออก จึงควรจะอยู่ด้านซ้าย การทำให้ด้านขวาเคลื่อนไหวจึงเท่ากับ ทำลายสภาพสมดุลของบ้านหลังนั้น


วิธีการพิจารณาเลือกตำแหน่งประตูที่อยู่ด้านซ้าย จะนับจากตำแหน่งของคนที่ยืนอยู่ในบ้าน แล้วหัวหน้าไปทางหน้าบ้าน ซ้ายมือของผู้ยืนคือตำแหน่งของประตูปากมังกร


ความจริงหลักอันนี้ยังพิจารณาตำแหน่งของบันไดของบ้านหลังนั้นได้ด้วย เพราะบันไดเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหว จึงควรจะอยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายของบ้านเช่นกัน

เพราะฉะนั้น หลักในการพิจารณาเลือกเลือกบ้านทาวน์เฮ้าส์ ควรเลือกหลังที่ประตูอยู่ทางด้านซ้ายจะดีกว่าด้านขวาถนนหน้าบ้าน


ลักษณะของถนนหน้าบ้านถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นความความกว้างของถนน หรือเป็นถนนหลัก หรือถนนซอย เพราะทาวน์เฮ้าส์ในแต่ละโครงการจะไม่เหมือนกัน บางโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์จะติดอยู่กับถนนหลัก หรือถนนสาธารณะ ซึ่งถือว่าบ้านลักษณะนี้ไม่ควรเลือก เพราะกระแสการไหลเวียนบริเวณหน้าบ้านจะวิ่งเร็วมาก ไม่สามารถกักเก็บโชคลาภเอาไว้ได้ นอกจากนั้น ผู้อยู่อาศัยยังต้องผจญกับมลพิษของเสียงรถที่วิ่งผ่านไปมา หรือฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย ควรเลือกตำแหน่งที่อยู่ในซอยจะดีกว่า เพราะมีรถวิ่งเข้าออกน้อย และห่างไกลจากเสียงรบกวน


ความกว้างของถนนหน้าบ้านก็มีผลพอสมควร ถ้าถนนหน้าบ้านแคบเกินไป จะมีผลกระทบกับบ้านตรงข้ามในเรื่องของการทะเลาะวิวาทได้ เช่น การจอดรถหน้าบ้าน หรือการเลี้ยวรถเข้าบ้าน เป็นต้น


ตามหลักของฮวงจุ้ยกล่าวเอาไว้ว่า ให้พิจารณาประตูบ้านตรงข้าม อย่าให้ตรงกับประตูบ้าน เพราะถือเป็นประตูพิฆาตซึ่งกันและกัน นอกเสียจากจะมีถนนคั่นกลางที่กว้างพอสมควรจึงจะช่วยบรรเทาได้

บ้านทาวน์เฮ้าส์ที่ติดอยู่กับถนนใหญ่ ผู้อยู่อาศัยจะได้รับผลกระทบจากเสียงรถ ฝุ่นละออง ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่เหมาะที่จะทำเป็นที่พักอาศัย ควรจะทำเป็นร้านค้าหรือบริษัทจะดีกว่า