วันที่ 28 พฤษภาคม 2548 อาคารฐานเศรฐกิจ โดยบริษัทเฟรนไชส์โฟกัส

ได้จัดงานสัมนา เพื่อผู้ประกอบการด้านความงาม และสปาขึ้น

โดยได้เชิญ อ.ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง ไปบรรยายเกี่ยวกับ การเลือกสถานที่และการจัดวาง

โดยข้อสรุปก็คือ ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถทำธุรกิจความงาม และสปาได้

และสถานที่ประกอบการ ควรจะให้สิ่งที่เป็นน้ำ อยู่ด้านซ้าย(เมื่อมองออกไปนอกร้าน) ซึ่งถือว่าเป็นด้านมังกรเขียว

ไม่ควรไห้น้ำอยู่ด้านขวา ซึ่งเป็นทิศของเสือขาว