เสริมสิริมงคล ด้วยสีของเครื่องแต่งกาย
ผู้ที่เกิด วัน

เดช 

(อำนาจ) 

ศรี

(สิริมงคล)

 

มนตรี

(มีผู้อุปถัมภ์) 

กาลกิณี

(ให้โทษ หรือไม่ส่งเสริม)

อาทิตย์
ม่วงคราม ชมพู
เขียว แสด
เทา น้ำตาล
ฟ้า / คราม  น้ำเงิน
จันทร์
เขียว แสด   
ดำ ม่วง
ฟ้า / คราม  น้ำเงิน
แดง
อังคาร
ดำ ม่วง
เหลืองสด
แดง
ขาวนวล
พุธ
เหลืองสด
เทา  น้ำตาล
ขาว  นวล
ม่วงคราม ชมพู
พฤหัสบดี
ฟ้า / คราม น้ำเงิน 
แดง
เขียว แสด
ดำ ม่วง
ศุกร์
ขาว นวล
ม่วงคราม ชมพู
เหลืองสด
เทา  น้ำตาล
เสาร์
เทา  น้ำตาล 
ฟ้า / คราม  น้ำเงิน
ม่วงคราม ชมพู
เขียว แสด