วิธีแก้ไขเมื่อดวงชะตาตก
บูชาพระประจำวัน สวดมนต์ประจำวัน เพื่อเสริมสิริมงคล ให้ชีวิตเข้มแข็งยิ่งขึ้น
บูชาพระปางที่เป็นกาลกิณีเดิม สวดมนต์ประจำวันที่เป็นกาลกิณี เพื่อขอความเป็นสิริมงคล ให้มีกำลังใจ ที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้เป็นผลสำเร็จ
บูชาพระปางที่เป็นกาลกิณีจร (ของคนนั้น ๆ) ซึ่งต้องรู้ก่อนว่าดาวอะไรเป็นกาลกิณีจร ณ ตอนนั้น จึงจะรู้ได้ว่าต้องบูชาพระอะไร สวดมนต์แบบไหน

 

บูชาพระประจำวัน เพื่อเป็นสิริมงคล
วันเกิด พระประจำวันเกิด บทสวดมนต์พระประจำวัน
คนที่เกิดวันอาทิตย์ พระปางถวายเนตร อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ - สวด 6 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันจันทร์ พระปางห้ามพระญาติ อะ ระ ชา คะ ตะ ระ สา - สวด 15 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันอังคาร พระปางไสยยาสน์ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง - สวด 8 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันพุธ พระปางอุ้มบาตร ปิ สัม ระ โร ปุ สัต พุทธ - สวด 17 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันพฤหัส พระปางสมาธิ ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ - สวด 19 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันศุกร์ พระปางรำพึง วา โธ โน อะ มะ มะ วา - สวด 21 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันเสาร์ พระปางนาคปรก โส มา ณะ กะ ริ ถา โร - สวด 10 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันพุธ(เวลากลางคืน) พระปางป่าเรไลย์ คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ - สวด 12 จบทุกคืนก่อนนอน

 

บูชาพระประจำวันที่เป็นกาลกิณี ของตนเพื่อเป็นสิริมงคล
วันเกิด ดาวที่เป็นกาลกิณี พระประจำวันเกิด บทสวดมนต์พระประจำวัน
คนที่เกิดวันอาทิตย์ ดาวศุกร์ พระปางรำพึง วา โธ โน อะ มะ มะ วา - สวด 21 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันจันทร์ ดาวอาทิตย์ พระปางถวายเนตร อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ - สวด 6 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันอังคาร ดาวจันทร์ พระปางห้ามพระญาติ อะ ระ ชา คะ ตะ ระ สา - สวด 15 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันพุธ ดาวอังคาร พระปางไสยยาสน์ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง - สวด 8 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันพฤหัส ดาวเสาร์ พระปางนาคปรก โส มา ณะ กะ ริ ถา โร - สวด 10 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันศุกร์ ราหู พระปางป่าเรไลย์ คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ - สวด 12 จบทุกคืนก่อนนอน
คนที่เกิดวันเสาร์ ดาวพุธ พระปางอุ้มบาตร ปิ สัม ระ โร ปุ สัต พุทธ - สวด 17 จบทุกคืนก่อนนอน