ขยะร้ายทำลายลาภ

        คำว่า " ขยะ " ทุกท่านก็คงทราบดีว่าความหมายของมันก็คือ ของสกปรกและสิ่งที่ไม่ต้องการใช้ทั้งปวง การทิ้งขยะหรือสิ่งสกปรกเน่าเหม็นเหล่านี้ควรมีถุงใส่แล้วมัดให้แน่นหรือปิดให้มิดชิด ทั้งนี้นอกจากป้องกันกลิ่นเหม็นแล้วยังป้องกันโรคภัยที่มาจากขยะทั้งหลายได้ด้วย ทั้งยังทำให้ผู้ที่มีหน้าที่ขนถ่ายขยะเหล่านั้นติดเชื้อโรคน้อยลง เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่ทำหน้าที่เก็บขยะให้ทำงานง่ายขึ้น โดยการทิ้งขยะทั่วๆไปแล้วควรเป็นถังที่มีฝาปิด นอกเหนือจากการใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น ยังป้องกันหมาแมวมาคุ้ยเขี่ยหาเศษอาหาร แล้วทำสกปรกทิ้งไว้ในสถานที่นั้นอีกด้วย

        หมู่บ้านบางหมู่บ้านทำช่องสำหรับใส่ขยะของแต่ละบ้านไว้ที่มุมประตู พร้อมทั้งมีฝาปิดเปิดให้เสร็จ เป็นการช่วยให้ดูสะอาด และป้องกันไม่ให้คนในหมู่บ้านต้องหาถังขยะมาวางเกะกะหน้าบ้านไปด้วย นับเป็นตัวอย่างที่ดีหากหน้าบ้านมีบริเวณกว้างขวางพอที่จะทำได้ ภาพที่นำมาให้ดูเป็นภาพของการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง บางภาพถูกหมาแมวมารื้อไว้นอกจากไม่น่าดูแล้วข้อสำคัญกว่านั้นก็คือเป็นตัวทำลายโชคลาภ หากมุมนั้นเป็นมุมในทิศที่ดีของเจ้าของบ้าน ทั้งๆที่คนทิ้งอาจจะไม่ใช่เราเองก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะทำลายตัวเราได้ เช่นเดียวกัน อย่าไปคิดว่าไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ใช่คนทิ้ง

        ขยะที่อยู่หลังบ้านบ้าง อยู่ข้างบ้านบ้าง และอยู่หน้าบ้านบ้าง เรื่องอย่างนี้ สิ่งที่น่าห่วงทั่วๆไปก็คือสุขภาพที่ต้องดมกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อยู่ตลอดเวลา และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ แต่ละจุดที่ทิ้งขยะนั้น หากเป็นจุดที่เป็นช่องทางของโชคลาภจะพัดผ่านเข้ามา กลับกลายเป็นกลิ่นและสิ่งสกปรกอย่างอื่นรวมทั้งเชื้อโรคเข้ามาแทนที่ โชคลาภและการเงินที่หวังไว้ก็ไม่ได้ตามต้องการ มีแต่ความติดขัดแล้วยังไม่พอ อาจเกิดโรคภัยร้ายแรงโดยไม่รู้ตัวด้วย

        หากท่านสังเกตให้ดี เรื่องต่างๆที่นำมากล่าวมักจะเน้นถึงความสะอาด และการจัดวางที่ถูกต้อง ไม่มีสิ่งใดเกะกะรกหูรกตา นั่นแสดงถึงการเน้นเรื่องการมีสุขภาพดีมาก่อนอย่างอื่น หากคนเรามีสุขภาพที่ดีแล้ว การจะทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองคงไม่ยากเย็นอะไรนักหนา แต่หากว่าร่างกายไม่แข็งแรง ป่วยออดๆแอดๆ เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา อย่าว่าจะทำมาหากินเลย แค่คิดว่าจะทำอะไรก็หาทางออกแทบไม่ได้แล้ว.